Kontrola na drodze - kontrola odcinkowa oraz różne inne metody monitorowania ruchu

Na stronie

Popularne w dzisiejszych czasach fotoradary mierzą prędkość mijającego je pojazdu punktowo. Na krajowych ulicach znajduje się plus minus czterysta takich urządzeń, mimo to Inspekcja Transportu Drogowego ma w planach nabycie następnych 100. Czy się sprawdzają? Jest to zależne od aspektu, w jakim tą skuteczność roztrząsamy.
Gdy fotoradar jest usytuowany w miejscu z jakiegoś powodu niebezpiecznym, możemy mieć pewność, iż przejeżdżające tą trasą auta zwalniają, ponieważ polskie prawo nakazuje ustawienie przed urządzeniem znaku wskazującego na prowadzone w tym miejscu kontrole drogowe.
kontrola prędkości - fotoradar
Author: Tom Page
Source: http://www.flickr.com
Przykre jest, że wielu prowadzących pojazd zaraz po wyprzedzeniu miejsca pomiaru ponownie przyspiesza. Aby zmienić ten fakt, jesienią 2014 r. zadecydowano o zastosowaniu kontroli odcinkowej. Urządzenia przeprowadzające pomiar mają się pojawić w naszym kraju najwcześniej w drugim kwartale 2015 roku. Coś interesującego: www.sklepznagar.pl/lustra-drogowe.Aktualnie przewidzianych jest 29 lokalizacji. Typowa kontrola odcinkowa ma być przeprowadzana na dystansie około 2,5 kilometra. Jednak maksymalna długość takiego kontrolowanego fragmentu trasy może osiągać 10 km w mieście i 20 km poza. System będzie obliczał z jaką średnią prędkością dany samochód przejeżdżał na konkretnym odcinku drogi. Urządzenia, które zostaną użyte do pomiarów, mają nie wyróżniać się niczym wyjątkowym. Fragmenty dróg, na których będą przeprowadzane kontrole, muszą spełniać pewne parametry: w ich obrębie nie mogą znajdować się poważniejsze skrzyżowania, na całej ich długości ma obowiązywać zbliżony limit prędkości. Przy wyborze ważną rolę odgrywa również stan bezpieczeństwa danego fragmentu drogi. Inspekcja Transportu Drogowego, jest pozytywnie nastawiona. Jak pokazują doświadczenia z krajów, w których zastosowano już tego typu rozwiązania, ilość wypadków na odcinkach kontrolowanych spadła mniej więcej o ponad 50%, a czasami nawet i o 80%. Dla zainteresowanych ofertą: sklepznagar.pl/blokady-i-slupki-parkingowe.

Poza omówionymi zmianami, następny rok, przyniesie kierowcom zwiększoną ilość dodatkowych aparatów sprawdzających czy kierujący pojazdem nie przejechał na czerwonym świetle. Za to wykroczenie możemy otrzymać mandat na kwotę od 300 do 500 zł oraz 6 punktów karnych. Wszystkie zmiany mają za zadanie poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach.

Źródło informacji - PoiPoint