Chcesz zostać doradcą podatkowym? Dowiedz się, co powinieneś zrobić

Na stronie

Zawód doradcy podatkowego jest dzisiaj niezrównanie cenionym zawodem. Stale poszukuje się rzetelnych doradców, którzy proponują sumienne usługi oraz są w stanie rozwiązać problemy, z którymi przychodzą do nich klienci. Z tego względu dobrze jest zastanowić się nad niniejszym zawodem, jeżeli ciągle nie wybraliśmy, co chcemy robić w życiu. Jakie warunki trzeba spełnić?


finanse
Author: http://sxc.hu
Source: http://sxc.hu
Fundamentalnym czynnikiem jest naturalnie wykształcenie poświadczone zaliczonym egzaminem. Egzamin przeprowadza Państwowa Komisja Egzaminacyjna, jaka weryfikuje czy kandydat jest przygotowany do pełnienia charakteryzowanego stanowiska i pod kątem teoretycznym, i pod kątem praktycznym. Do najistotniejszych zagadnień należą na przykład źródła prawa, administracja finansowa lub rachunkowość.

Egzamin obejmuje nie tylko część pisemną, ale również część ustną, jaka może być zdawana jedynie pod warunkiem zaliczenia części pisemnej. Jeżeli kandydat nie wykaże się właściwą znajomością zagadnień, kolejny raz może stawić się na egzamin dopiero po 3 miesiącach. Egzamin nie jest końcem zmagań potencjalnego kandydata. Jeśli chcesz proponować usługi podatkowe, musisz oprócz tego odbyć 2-letnią praktykę zawodową - www.wandasudol.pl/. Z praktyki zwolnione są osoby, jakie już są zatrudnione m.in. na stanowisku księgowego, radcy prawnego lub biegłego rewidenta.


Następnym krokiem jest złożenie podania o wpisanie na listę doradców podatkowych. Należy to zrobić w ciągu trzech lat od zdania niniejszego egzaminu. Do wymogów zalicza się również posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, a także
finanse
Author: Lucas Hayas
Source: http://www.flickr.com
nieskazitelnego charakteru, co świadczy o tym, iż kandydat będzie prawidłowo i porządnie wykonywać zawód.

Na koniec warto jest poznać zadania, jakie pełni osoba oferująca niniejszy zawód. Do zasadniczych należy udzielanie rad podatnikom lub innym osobom zainteresowanym zagadnieniami podatkowymi. W ich imieniu doradcy podatkowi prowadzą także księgi wykorzystywane do celów podatkowych, bez których nie można obyć się kierując działalnością gospodarczą. Poza tym w firmie doradczej można prosić o przygotowanie deklaracji podatkowej, jaka jest obowiązkiem każdego podatnika oraz o reprezentowanie przed organami administracji publicznej. Jeżeli w związku z tym planujesz zostać doradcą podatkowym, już teraz możesz wejść na drogę, która zaprowadzi cię do tego celu.