Dokładne przycinania różnorakimi technikami, używane są przy różnego rodzaju przedmiotach.

Na stronie

Wykrawanie, jest to cykl oddzielania tworzywa w całym rozmiarze, według określonej wiadomej prostej, zwykle prostopadle do obszaru ciętego przedmiotu. Obecne sposoby cięcia stali to: wycinanie plazmowe, laserowe, wodne. Sposoby te wdrożono celem ułatwienia cięcia stali odpornych na korozję oraz metali nieżelaznych.
stal
Author: Armacell
Source: Armacell
Cięcie stali odpornej na korozję praktykuje się najchętniej laserem, plazmą, oraz wodą. Metodyka cięcia laserem polega na przycinaniu w materiale, w sposób bezdotykowy i z dużą szybkością, wieloaspektowych kształtów o krawędziach dobrej jakości. Cięcie laserowe podzielone jest na trzy sposoby: cięcie (przeniesiony tutaj) laserowe przy wsparciu spalania, przycinanie laserowe przy użyciu stapiania, obcinanie laserowe z wykorzystaniem sublimacji - http://www.hardox.com/pl/Warsztat/Cicie/.

Najpowszechniejszym wykorzystywaniem cięcia laserowego przy wsparciu spalania, jest obrabianie przedmiotów niestopowych i niskostopowych. Przycinanie laserowe za pomocą topienia używa się głównie do wycinania stali wysokostopowych i metali nieżelaznych. Obcinanie przez odparowanie jest mało wydajne i trudno w nim zdobyć dużą gładkość krawędzi linii cięcia. Cięcie laserowe stosujemy do przedmiotów płaskich o nieokreślonych kształtach, obrabiania rur okrągłych i profilowanych, do stali nierdzewnych - do 12 mm, do aluminium - do 8 mm, do drewna - do 35 mm, szkła organicznego (plexi) - do 25 mm. Zaletą tego cięcia mogą być niewielkie zniekształcenia. To cięcie ma duże wykorzystanie ze względu na ułatwienie cięcia przeróżnych materiałów. Wadą są
stal
Author: U.S. Army Corps of Engineers Europe District
Source: http://www.flickr.com
spore koszty, ograniczone gabaryty, ograniczona szerokość.Wycinanie strumieniem cieczy, polega na wykorzystaniu z ogromną siłą skompresowanego strumienia wody, przepuszczanego przez dyszę o małym otworze, tworząc w ten sposób strumień wody o prędkości trzykrotnie przekraczającej prędkość dźwięku. Cięcie wiązką wody ułatwia cięcie, wyżłabianie i przebijanie prawie wszystkich materiałów, oprócz diamentu. Strumień czystej wody ścina z ogromną prędkością giętkie materiały niemetaliczne, takie jak: papier, plastik - (produkcja elementów plastikowych), skórę, gumę i tym podobne. Średnica strumienia wody może dochodzić do mniej niż 0,1 mm.


Ciecie strumieniem wody jest stosowane do przycinania tych przedmiotów, które są trudne do przecięcia odrębnymi metodami, na przykład: materiały ceramiczne, cermetale, twarde napoiny metalowe, materiały kompozytowe, szkło, tworzywa sztuczne. Tą techniką możliwe jest ciecie w przypadku zagrożenia eksplozją, na przykład: cięcie pocisków wybuchowych. Nieznaczne jest także zagrożenie pożarem.