Plusy stosowania oleju opałowego, najważniejsze informacje o jego bezpiecznym przechowywaniu.

Na stronie

Jednym z coraz częściej wykorzystywanych w naszych domach paliw stał się opałowy olej. Posiada on dużo zalet, jest paliwem dość tanim, wydajnym oraz ekologicznym. Bardzo często w niejednym domu jednorodzinnym spotkać można instalacje grzewcze dostosowane właśnie do tego rodzaju paliwa.


projekt instalacji
Author: Armacell
Source: Armacell
Jednak nie należy zapominać o jednym bardzo ważnym aspekcie, mianowicie o tym, że opałowy olej (zobacz) jest palny. I co się z tym wiąże przechowywanie go na swojej posesji będzie wymagało dobrego zabezpieczenia, bo ewentualny pożar byłby tragiczny w skutkach. Instalacje które się opierają na opałowym oleju są całkowicie niezależne, wystarczy uzupełnić stan paliwa. W wielu przypadkach można to zrobić raz na rok, przed rozpoczęciem sezonu, dostarczającego go zwyczajnie na posesję. I następnie olej ten jest przechowywany przez kilka miesięcy, dopóki nie zostanie zużyty, i w tym właśnie czasie powinien on być w bezpieczny sposób magazynowany, tak żeby nie spowodował przy ewentualnym wycieku jakiegoś niebezpieczeństwa.

Z tego też powodu też jednym z podstawowych kryteriów bezpiecznego użytkowania instalacji opałowej są odpowiednie, atestowane zbiorniki na olej (www.diesel-oil.pl/p/37/zbiorniki%20na%20olej.html). Najczęściej wykonuje się je albo z grubego polietylenu, albo ze stalowej blachy. Te ostatnie zbiorniki mogą występować w wersji jedno albo dwupłaszczowe, będą się różnić zabezpieczeniami. Zbiorniki na paliwo z jednym płaszczem muszą jeszcze ustawiane być w specjalnych wannach, ma to za zadanie zapobiegnięcie rozlewaniu się oleju po pomieszczeniu w przypadku wycieku.


Zbiorniki z dwoma płaszczami są znacznie lepiej zabezpieczane przez uszkodzeniami mechanicznymi i bez żadnych problemów używać ich można bezpośrednio w instalacji, bez żadnych dodatkowych zabezpieczeń. Rolę zabezpieczenia w nich tworzy druga, zewnętrzna warstwa, w razie uszkodzenia powłoki właśnie ona zatrzymuje rozlany olej. Nowoczesne odmiany zbiorników mają poza tym specjalny system alarmowy, jaki informuje domowników o wszystkich wyciekach i pozwala na szybkie zareagowanie na ewentualne zagrożenia. Więcej na http://www.diesel-oil.pl/.