obrotnice

Na stronie

Można by się spodziewać, że przenoszenie ciężkich przedmiotów wymaga skomplikowanych rozwiązań. Tymczasem, najczęściej wykorzystuje się w tym wypadku przenośniki rolkowe.

Regały magazynowe
Przenośniki rolkowe ułatwiają przenoszenie wielokilogramowych ładunków. Biorąc pod uwagę specyficzną powierzchnię przenośników rolkowych, przenoszone ciężary mają przeważnie dosyć regularny kształt. Są to przede wszystkim skrzynie, pudła, worki, paczki, plastikowe pojemniki itp. Bardzo ważną zaletą przenośników jest możliwość przekształcaniaich struktury. Przez to możemy w zależności od naszych potrzeb zmieniać ich długość albo poziom wysokości. W halach przemysłowych przenośniki rolkowe stanowią cały system zespolonych ze sobą taśm rolkowych.